קילים אתניים

קולקציות שטיחי קילים אתניים

קילים-שטיחים עבודת יד באריגה שטוחה – flat weaving

לפניכם מספר קולקציות של שטיחי קילים אתניים חדשים מאזורי אריגה שונים במרכז אסיה. קילים אלה יוצרו באריגת יד שטוחה על נולים.

שטיחי קילים אתניים מתחלקים לשלושה סוגים: קילים חדשים. קילים ישנים בני 20-90 שנים. ושטיחי קילים עתיקים בני 100 שנים ומעלה. בעמוד זה נתמקד בשטיחי הקילים האתניים החדשים שגלריה קילימס מיבאת לישראל.

מאפייני קולקציות הקילים האתניים

לכל קולקציה מאפיינים ייחודיים הנגזרים מאיכות הצמר, הצביעה, טכניקות היצור והאריגה. המאפיינים הייחודיים של כל קולקצייה מתבטאים בהרמוניית הצבעים, במראה משטחי הצבע, בדוגמאות, במוטיבים וכו'. כל המאפיינים הללו מספרים את סיפורו של השבט ומעמדה של משפחת האורגת בשבט.

בחלקו השמאלי של עמוד זה מוצגות הקולקציות עפ"י שמן ואיפיונן. כל תמונת שטיח מייצגת קולקצייה מסויימת. בכל קולקציה תמצאו מספר שטיחי קילים. כל שטיח קילים הוא ייחודי, בעל שם, פרטים, ומידות אישיות.

כל שטיחי הקילים שבקולקציות הם שטיחים עבודת יד.

חזרה לדף בית ראשי שטיחי קיליםשטיחים עבודת יד